Large karis budvase

$18.00
| /

white with texture

4.0 x 2.5 x 9.0