White metal tree - 2 sizes

$9.60 $16.00
| /

small:5.0 x 3.5 x 7.5"

large: 4.0 x 3.5 x 10.5"

white metal